Aishitsuzukeyo

Kawaritsuzukeyo
Arukitsuzukeyo
Shinjitsuzukeyo
Aishitsuzukeyo

Continuons d’évoluer
Continuons de marcher
Continuons d’y croire
Continuons d’aimer

Publicités